styrelsen

Ordförande
Kristina Glimelius, Professor emerita
Storskogsvägen 15
756 45 Uppsala

Sekreterare
Jan Fahleson, Docent
Dalaresan 28
757 55 Uppsala

Jan Stenlid, Professor
Sjutomtavägen 18
756 46 Uppsala

Kerstin Fagerberg, Civilekonom, redovisningsexpert
SEB
106 40 Stockholm

Jan Eksvärd, Agronom,
expert energi och hållbar utveckling
LRF
105 33 Stockholm

Sven Radhe, Bergsingenjör
Grev Turegatan 82, lgh 1403
114 38 Stockholm

Sören Kihlberg, Lantmästare
Bjärsäter 1
640 20 Björkvik

Knut Holmberg Andersson, ULS, studentrepresentant (adjungerad) Zackowsväg 18
260 41 Nyhamnsläge