styrelsen

Ordförande
Kristina Glimelius, Professor emerita
Storskogsvägen 15
756 45 Uppsala

Sekreterare
Jan Fahleson, Docent
Dalaresan 28
757 55 Uppsala

Barbara Ekbom, Professor emerita
Döbelnsgatan 26A
752 37 Uppsala

Jan Lindman, Överintendent
Kungliga Slottet
107 70 Stockholm

Jan Eksvärd, Agronom,
expert energi och hållbar utveckling
LRF
105 33 Stockholm

Sven Radhe, Bergsingenjör
Grev Turegatan 82, lgh 1403
114 38 Stockholm

Sören Kihlberg, Lantmästare
Bjärsäter 1
640 20 Björkvik

Rebecka Brattlund Hellgren, ULS, studentrepresentant (adjungerad) 
Kronåsvägen 52
756 51 Uppsala