Nyheter

2018-11-15
Vid stiftelsens styrelsemöte 2018-11-15 togs beslut om att bevilja forskningsmedel till åtta (8) ansökningar. Se nedan eller under fliken "Projektdatabas" --> 2018 för beviljade ansökningar.

Totalt hade 49 ansökningar lämnats in vid ansökningsperiodens slut 2018-06-04 vilket innebar att beviljandegraden i 2018 års ansökningsomgång blev drygt 16 %.

Beviljade ansökningar i 2018 års ansökningsomgång:

DO2018-0028 - Henrik Smith, Inst f biologi, LU - 2 200 000 kr
DO2018-0030 - Jonatan Klaminder, Inst f ekologi, miljö o geovetenskap, UmU - 2 200 000 kr
DO2018-0033 - Joakim Hjältén, Inst f vilt, fisk o miljö, SLU - 2 200 000 kr
FO2018-0022 - Karin Norén, Inst f zoologi, SU - 251 256 kr
FO2018-0027 - Markus Franzén, Inst f biologi o miljövetenskaper, Linnéuniv - 486 351 kr
FO2018-0038 - Grzegorz Mikusinski, Inst f ekologi, SLU - 967 058 kr
FO2018-0042 - Anna Godhe, Inst f marina vetenskaper, GU - 484 650 kr
FO2018-0043 - Nonaka Etsuko, Inst f ekologi, miljö o botanik, SU - 1 235 250 kr

2018-01-08
Vid  stiftelsens styrelsemöte 2017-11-20 togs beslut om att bevilja medel till maximalt fem (5) st stipendier på 10 000 kr vardera för examensarbeten på mastersnivå. Dessa stipendier kan sökas närsomhelst under året och behandlas löpande. Detta betyder att när fem stipendier har granskats och beviljats så är medlen slut för innevarande år. Observera alltså att detta innebär en skillnad mot tidigare år då stiftelsen tillämpade ett fast ansökningsdatum och ranking av inkomna ansökningar. Se vidare under "Om stiftelsen" och "Bidragsformer".

Vetenskapliga möten och vistelser på Ekenäs
Det är möjligt för forskare och doktorander att vistas på Lilla Ekenäs (gratis logi) för färdigställande av forskningsrapporter, avhandlingar och publikationer.

Ansökan för vetenskapliga möten på Ekenäs kan lämnas in när som helst under året. Observera att mötet skall ha en tydlig forskningsanknytning och vara i linje med stiftelsens ändamål.