Nyheter

2020-11-23
Vid stiftelsens styrelsemöte 2020-11-23 togs beslut om att bevilja forskningsmedel till nio (9) ansökningar. Se nedan eller under fliken "Projektdatabas" --> 2020" för beviljade ansökningar.

Totalt hade 52 ansökningar lämnats in vid ansökningsperiodens slut 2020-06-03 vilket innebar att beviljandegraden i 2020 års ansökningsomgång blev 17,3 %.

Beviljade ansökningar i 2020 års ansökningsomgång:
DO2020-0003 - Magnus Löf, Inst för sydsvensk skogsvetenskap, SLU - 2 200 000 kr
DO2020-0024 - Thomas Ranius, Inst för ekologi, SLU - 2 200 000 kr
DO2020-0028 - Johanna Witzell, Inst för sydsvensk skogsvetenskap, SLU - 2 200 000 kr
FO2020-0011 - Laura Riggi, Inst för ekologi, SLU - 730 768 kr
FO2020-0012 - Philip Lehmann, Inst för zoologi, SU - 1 182 097 kr
FO2020-0014 - Anne-Maarit Hekkala, Inst för vilt, fisk och miljö, SLU - 467 134 kr
FO2020-0023 - Victor Johansson, Inst för ekologi, miljö och botanik, SU - 667 067 kr
FO2020-0026 - Anna Runemark, Inst för biologi, LU - 600 000 kr
FO2020-0034 - Maartje Klapwijk, Inst för ekologi, SLU - 632 785 kr

Dessutom beviljades 10 000 kr till Lars Östlund, Inst för skogens ekologi och skötsel, SLU, för ett examensarbete vid institutionen (Dnr EX2020-0001). 

Vetenskapliga möten och vistelser på Ekenäs
Det är möjligt för forskare och doktorander att vistas på Lilla Ekenäs (gratis logi) för färdigställande av forskningsrapporter, avhandlingar och publikationer.

Ansökan för vetenskapliga möten på Ekenäs kan lämnas in när som helst under året. Observera att mötet skall ha en tydlig forskningsanknytning och vara i linje med stiftelsens ändamål.