Nyheter

2021-06-08
Årets utlysning resulterade i 39 ansökningar, 23 avseende forskningsprojekt och 16 gällande doktorandprojekt. Dessutom inlämnades sex stycken ansökningar in för examensarbeten på mastersnivå. Styrelsen tar beslut om beviljande respektive avslag vid sitt ordinarie möte i november.

Vetenskapliga möten på Ekenäs
Ansökan för vetenskapliga möten på Ekenäs kan lämnas in när som helst under året. Observera att mötet skall ha en tydlig forskningsanknytning och vara i linje med stiftelsens ändamål.