Nyheter

2017-06-27
Vid ansökningsperiodens deadline 2017-06-01 hade 47 ansökningar lämnats in avseende ettåriga forskningsbidrag och 31 ansökningar gällande fyråriga doktorandtjänster. Beviljandebeslut meddelas på hemsidan direkt efter stiftelsens styrelsemöte 2017-11-20.

Vetenskapliga möten och vistelser på Ekenäs
Det är möjligt för forskare och doktorander att vistas på Lilla Ekenäs (gratis logi) för färdigställande av forskningsrapporter, avhandlingar och publikationer.

Ansökan för vetenskapliga möten på Ekenäs kan lämnas in när som helst under året. Observera att mötet skall ha en tydlig forskningsanknytning och vara i linje med stiftelsens ändamål.