Nyheter

2018-01-08
Vid  stiftelsens styrelsemöte 2017-11-20 togs beslut om att bevilja medel till maximalt fem (5) st stipendier på 10 000 kr vardera för examensarbeten på mastersnivå. Dessa stipendier kan sökas närsomhelst under året och behandlas löpande. Detta betyder att när fem stipendier har granskats och beviljats så är medlen slut för innevarande år. Observera alltså att detta innebär en skillnad mot tidigare år då stiftelsen tillämpade ett fast ansökningsdatum och ranking av inkomna ansökningar. Se vidare under "Om stiftelsen" och "Bidragsformer".

Vetenskapliga möten och vistelser på Ekenäs
Det är möjligt för forskare och doktorander att vistas på Lilla Ekenäs (gratis logi) för färdigställande av forskningsrapporter, avhandlingar och publikationer.

Ansökan för vetenskapliga möten på Ekenäs kan lämnas in när som helst under året. Observera att mötet skall ha en tydlig forskningsanknytning och vara i linje med stiftelsens ändamål.