Nyheter

2019-11-25
Vid stiftelsens styrelsemöte 2019-11-20 togs beslut om att bevilja forskningsmedel till åtta (8) ansökningar. Se nedan eller under fliken "Projektdatabas" --> 2019 för beviljade ansökningar.

Totalt hade 59 ansökningar lämnats in vid ansökningsperiodens slut 2019-06-03 vilket innebar att beviljandegraden i 2019 års ansökningsomgång blev 13,6 %.

Beviljade ansökningar i 2019 års ansökningsomgång:
DO2019-0010 - Marcus Wallin, Inst för geovetenskap, UU - 2 200 000 kr
DO2019-0021 - Magdalena Bieroza, Inst för mark och miljö, SLU - 2 200 000 kr
DO2019-0026 - Anna Gårdmark, Inst för akvatiska resurser, SLU - 2 200 000 kr
FO2019-0009  - Lenka Kuglerova, Inst för skogens ekol o skötsel, SLU - 366 972 kr
FO2019-0012  - Maidul I.Choudhury, Inst för biol o miljövet, Linné - 1 010 900 kr
FO2019-0038 - Lettice Hicks, Inst för biologi, LU - 391 500 kr
FO2019-0060 - Lutz Ahrens, Inst för vatten och miljö, SLU - 866 433 kr
FO2019-0066  - Göran Broström, Inst för marina vetenskaper, GU  - 590 290 kr

Vetenskapliga möten och vistelser på Ekenäs
Det är möjligt för forskare och doktorander att vistas på Lilla Ekenäs (gratis logi) för färdigställande av forskningsrapporter, avhandlingar och publikationer.

Ansökan för vetenskapliga möten på Ekenäs kan lämnas in när som helst under året. Observera att mötet skall ha en tydlig forskningsanknytning och vara i linje med stiftelsens ändamål.