historik

Ekenäs omnämns så tidigt som 1423, då av Erik av Pommern kallat Troxta. Tecken finns dock på att gården har anor från järnåldern, bl.a. finns ett gravfält och en fornborg i gårdens närhet.

Gårdens ägare har varit många och successionen kan i stort sägas följa samhällets utveckling i övrigt. Ägarna under 1600-talet var militärer, under 1700-talet jurister och under 1800-talet grosshandlare och fabrikörer. Även gårdens skick och storlek har varierat under årens lopp. Huvudbyggnaden fick sitt nuvarande utseende i nationalromantisk stil år 1905, fortfarande är dock grundstommen i byggnaden och askarna framför densamma som under 1700-talet.

År 1918 förvärvades egendomen av den då 70-årige Oscar Lamm. Gården fungerade som en reträtt efter ett liv som framgångsrik företagare. Det var alltså inte bara en affär för att göra en god investering utan även en möjlighet att skaffa sig ett stycke vacker natur och bra mark för friluftsliv. Makarna Lamm och även deras barn hade ett stort intresse för den svenska naturen och dess bevarande. År 1971 donerade Oscar Lamms döttrar egendomen till den nybildade stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne. 

Ekenäs gård omfattar 415 ha, varav 100 ha åker och 160 ha skog och drivs numer med en naturresursbevarande inriktning med ekologisk odling och produktion av KRAV-mjölk.